Vind jouw baan bij PlusZorg

Vind jouw baan bij PlusZorg

PlusZorg is een van de grootste aanbieders van palliatieve nacht- en 24uurszorg in de regio Groene Hart. In opdracht van (grote) organisaties als Vierstroom Zorg Thuis, actief in wijkverpleging, wordt een medewerker PlusZorg ingezet wanneer iemand in de laatste fase van het leven intensieve zorg en begeleiding nodig heeft. Doorgaans in diensten van 8 uur per nacht, maar soms ook 24 uur per dag*. Zowel bij mensen thuis als in de hospices in de regio komen professionals van PlusZorg Zij zetten hun ervaring en deskundigheid in om zowel de cliënt als hun naasten te helpen in deze intensieve en intieme periode. * Deze diensten kunnen uitsluitend vervuld worden met inzet van zzp'ers.

Meer over PlusZorg

Het verhaal van PlusZorg

Deze bedrijven maken het verhaal van Fundis