Over PlusZorg

Over PlusZorg

Wat wordt jouw verhaal?

Het verhaal van PlusZorg

PlusZorg is een van de grootste aanbieders van palliatieve nacht- en 24-uurszorg en daarnaast aanbieder van begeleiding bij dementie in de thuissituatie in de regio Midden Holland. In opdracht van (grote) organisaties wordt een medewerker PlusZorg ingezet wanneer iemand in de laatste fase van het leven intensieve zorg en begeleiding nodig heeft. Doorgaans in diensten van 8 uur per nacht, maar soms ook 24 uur per dag*. Zowel bij mensen thuis als in de hospices in de regio komen professionals van PlusZorg. Zij zetten hun ervaring en deskundigheid in om zowel de cliënt als hun naasten te helpen in deze intensieve en intieme periode.

Wij zijn altijd op zoek naar zorgverleners, vanaf niveau 3IG, om ons team te versterken. Belangrijk is dat werken in de nachten je aanspreekt en je flexibel inzetbaar bent wat betreft tijd en locatie. Ook is het van belang dat je ruime ervaring en/of affiniteit hebt met zorg in de laatste levensfase. Daarnaast moet je je kunnen vinden in onze overtuiging dat ieder mens uniek is en zo behandeld moet worden.

*24-uursdiensten kunnen uitsluitend vervuld worden met inzet van zzp’ers.

Het verhaal van PlusZorg