Joke de Groot - PlusZorg

In de 11,5 jaar dat ik voor Pluszorg werk heb ik een mevrouw mogen verzorgen die me zo enorm heeft geboeid. Ik mocht bij haar de nachtzorg komen doen. Een jonge moeder met borstkanker, om eerlijk te zijn zag ik er erg tegenop… Toen ik bij het gezin aan de slag ging raakte ik al snel met de jonge moeder in gesprek en het was direct een fijn gesprek. Ze kon haar armen en benen amper gebruiken in verband met de uitzaaiingen. Na een tijdje gepraat te hebben stelde ik voor om haar armen en benen lekker te masseren. Het hoort niet bij de zorg maar ze stond ervoor open en vond het heel fijn. Tijdens de massages praatten we over gewone dingen zoals bloemen of het eten. Op een dag pakte ze mijn hand en keek me diep in mijn ogen aan: “Joke, hierdoor kan ik het leven weer een beetje aan.” Dit raakte me op dat moment zo erg want ik voelde mij even niet meer de nachtzuster, maar een van hen. Uiteindelijk was ik er niet bij toen ze overleed maar deze bijzondere zorg heeft me van die 11,5 jaar dat ik dit werk doe, enorm geboeid.
Joke de Groot - PlusZorg

Lees meer verhalen